Formlar

TIBBi CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMA BAŞVURU FORMLARI

http://www.titck.gov.tr/TibbiCihaz/TibbiCihazdaKlinikArastirmalar

 

ETİK KURUL ÜYELERİNİN DOSYA İNCELERKEN DOLDURMASI GEREKEN KONTROL LİSTELERİ VE DEĞERLENDİRME  FORMLARI

yeni* İlaç dışı klinik çalışmalar, tıbbi cihaz çalışmaları, girişimsel olmayan çalışmalar,  klinik ilaç çalışmaları, gözlemsel çalışmalara ait dosyalar ile destekleyicisi olan çalışmalara ait bilgi amaçlı sunulan (Ciddi advers olay bildirimleri, 6 aylık SUSAR bildirimleri, Yıllık Güvenlilik Bildirimleri/DSUR) dosyalar için, etik kurul üyelerinin dosya incelerken doldurması gereken kontrol listeleri/değerlendirme formları düzenlenmiştir.

      “Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu akseni@tki.gov.tr adresine
gönderildikten sonra, eğer bilgilendirilmiş gönüllü olur formunda
düzeltme istenirse, ilgili düzeltme yapılarak, son halinin
akseni@tki.gov.tr adresine tekrar gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgilendirilmiş gönüllü olur formunun son hali ilgili mail adresine
gönderilmediği taktirde, dosya gündemden çıkarılacaktır. ”