İletişim

Adres      : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 06100 Sıhhiye ANKARA

Telefon    : 0 312 595 82 27

E-Posta   : etik@medicine.ankara.edu.tr
                  ankaraetik@gmail.com
Görevli Personel : Aslı BOZER – Funda BAYKAL KILIÇ