Toplantı Tarihleri

*Toplantılar Resmi tarihlere denk gelmediği ve çoğunluk sağlandığı taktirde her ayın 2. ve 4. Pazartesileri yapılmaktadır.

TOPLANTI TARİHLERİ

09 Ocak 2017

23 Ocak 2017

13 Şubat 2017

27 Şubat 2017

13 Mart 2017

27 Mart 2017

10 Nisan 2017

24 Nisan 2017

08 Mayıs 2017

22 Mayıs 2017

12 Haziran 2017

24 Temmuz 2017

14 Ağustos 2017

11 Eylül 2017  (Gündem, ilk Başvuru dosyaları için
25 Ağustos 2017, Bilgi sunumları için 23 Ağustos 2017 tarihinde
kapanacaktır)

25 Eylül 2017

09 Ekim 2017

23 Ekim 2017

13 Kasım 2017

27 Kasım 2017

11 Aralık 2017

25 Aralık 2017 (Gündem 15 Aralık 2017 tarihinde kapanacaktır)