Adres      : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Birimi  06100 Sıhhiye ANKARA
Telefon    : 0 312 595 82 27
E-Posta   : etik@medicine.ankara.edu.tr

Görevli Personel : Funda BAYKAL KILIÇ – Berna IŞIK

 

Adres      : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Birimi  06100 Sıhhiye ANKARA
Telefon    : 0 312 595 82 27
E-Posta   : tipinsanetik@ankara.edu.tr

Görevli Personel : Funda BAYKAL KILIÇ – Berna IŞIK