İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik
Klinik İlaç Araştırmalarında Arşivleme İlkeleri Kılavuzu
Klinik Araştırmalar ve Biyoyaralanım-Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurullarının Standart Çalışma Yöntemi Esasları
Gözlemsel İlaç Çalışmaları Kılavuzu
Klinik Araştırmalarda Yapılacak Olan Sigorta Teminatına İlişkin Kılavuz
Klinik Araştırmalarda Biyolojik Materyal Yönetimi Kılavuzu